Privacyverklaring Hlprs


Hlprs (bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 59635428) verzamelt, verwerkt en gebruikt gegevens van de gebruikers van het platform www.hlprs.nl conform de regelingen van de gegevensbeschermingsvoorschriften. Hlprs respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring vertellen we je graag hoe we dat doen.

1. Doeleinden en grondslag

1.1 Bij boeking

De meeste gegevens die wij van je krijgen, zijn de gegevens die je zelf achterlaat bij het boeken van een dienstverlener. Denk hierbij aan voor- en achternaam, adres, contactgegevens, gewenste betaalmethode, informatie over de boeking, tijd van registratie. Deze gegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van de diensten en voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever. Dat kan voor facturatie zijn, annuleren, klachten e.d. De NAW- en contactgegevens zijn zichtbaar voor de dienstverlener die je geboekt hebt.
Tevens worden de persoonsgegevens door Hlprs gebruikt om je te informeren over onze aanbiedingen en diensten. Hiervoor dien je wel vooraf toestemming te hebben gegeven bij de boeking. Je kunt het ontvangen van de betreffende mails te allen tijde stopzetten via de afmeld-knop onderaan de mailing.

1.2 Bij inschrijving als dienstverlener

Via www.hlprs.nl kun je je inschrijven als dienstverlener. Je inschrijving wordt automatisch overgenomen, op voorwaarde dat je 16 plus bent (voor oppas werk) of 18 plus (voor huishoudelijk werk en om te kunnen werken als tuin- of klushulp). Na inschrijving volgt een vragenlijst, als de vragenlijst niet of niet voldoende wordt ingevuld, wordt je inschrijving automatisch weer verwijderd. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
Wanneer je staat ingeschreven op www.hlprs.nl als dienstverlener, kunnen opdrachtgevers die een boeking plaatsen jouw naam zien plus informatie die je over je zelf hebt vermeld en een eventuele foto die je zelf hebt toegevoegd. Dit kunnen ze zien, zodat zij de juiste dienstverlener kunnen boeken. Zodra er geboekt is, kan de opdrachtgever ook jouw contactgegevens inzien, zodat ze te allen tijde contact met jou kunnen opnemen.
Tevens worden de persoonsgegevens door Hlprs gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Hiervoor dien je wel vooraf toestemming te hebben gegeven bij de inschrijving. Je kunt het ontvangen van de betreffende mails te allen tijde stopzetten via de afmeld-knop onderaan de mailing.

1.3 Reactie op blog

Wekelijks verschijnt er een blog op www.blog.hlprs.nl over schoonmaken, klussen, tuinieren en oppassen. Onder deze blogs kun je reacties plaatsen, we adviseren als naam een pseudoniem te gebruiken als je niet wil dat jouw echte naam te zien is als reactie. Zolang jouw reactie geplaatst blijft staan, is ook jouw naam zichtbaar onder de blog. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de publicatie van jouw reactie met naam. In dit geval moeten we jouw opmerking van onze website verwijderen.

1.4 Berichten aan ons

Via meerdere kanalen, zoals mail en live chat, kun je contact opnemen met de klantenservice van Hlprs, om jou van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden gebruikt om jouw verzoek of vraag te verwerken of te beantwoorden. Deze berichten worden niet langer bewaard dan nodig is.

1.5 Cookies

Hlprs gebruikt cookies om het platform te verbeteren. Bij het bezoeken van de website www.hlprs.nl, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.
Op de website van Hlprs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van websitebezoek en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken hiervoor verschillende applicaties waaronder Google Analytics en Hotjar. Hlprs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor jou relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor advertentienetwerken zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van deze derde partijen bevinden kunnen cookies op je PC plaatsen om informatie in te winnen. Hlprs heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dien je de privacyverklaring van deze derden raad te plegen. Het privacybeleid van Hlprs is hierop niet van toepassing.
Wanneer je verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat je de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

2. Bewaartermijnen

Wij slaan je gegevens alleen op voor zolang dit nodig is om het verwerkingsdoel te bereiken of om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen

3. Beveiliging

Hlprs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het platform van Hlprs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Hlprs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via help@hlprs.nl.

4. Doorgifte aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Wel worden je gegevens doorgegeven aan samenwerkende instanties, zoals betalingsprovider (Online Betaalplatform) en mailprovider (Sendinblue), uit noodzakelijkheid voor het gebruik maken van de diensten en conform de overeenkomst. Denk hierbij aan het doen van betalingen, het kunnen versturen van mails, of zo nodig een betaling uit handen te kunnen geven aan een incassobureau. Persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt.

5. Rechten van de gebruikers

Je mag altijd verzoeken om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar help@hlprs.nl. Gegevens kunnen alleen maar (volledig) verwijderd worden als ze niet meer relevant zijn of niet meer uit noodzaak bewaard dienen te worden. Je gegevens worden bewaard, zolang je ingeschreven staat en actief bent.
Conform de AVG, kun je op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, kun je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

6. Wijzigen privacyverklaring

Hlprs mag te allen tijde wijzigingen aan brengen in de privacyverklaring. Neem daarom regelmatig de privacyverklaring door voor het privacybeleid van Hlprs.
Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of de manier waarop wij met je gegevens omgaan, mail dan naar:
Hlprs
Brouwhuisplein 1 C4
4811DP Breda